INFO 

I 2023 åbnes tilmeldingen til turneringerne 1 måned før den respektive spilledato.

Alle medlemmer får tilsendt en mail, når tilmeldingen åbner.

På e-mailen er der oplyst 2 link for tilmelding til valgte turnering.

Alternativ:

Log-in på Golf Box og under min side vælges klubturnering nederst til venstre.

Derefter vælges åbne turneringer.

I turnerings søgning skrives Fynske Golfveteraner.

Derefter klikkes på den respektive turnering og tilmelding kan startes og ender med betaling af turneringsgebyr.

NB. Alle spillere fra den respektive hjemmeklub skal tilmelde sig på FGV-hjemmeklu­b.

Det maksimale antal spillere er normalt 120, derefter oprettes der venteliste efter først til mølle.

Turneringerne er oprettet under Svendborg Golf Klub, som formelt står for vore 4 turneringer.

Der handicapreguleres efter gældende regler under DGU.

Ved afmelding efter tilmeldingens sluttidspunkt tilbagebetales turneringsgebyret ikke.

Bestyrelsen

Forårsturnering            

Onsdag 10. maj 2023, gunstart kl.09.00. Seneste mødetid kl.08.30

Spillested: Golfklubben Lillebælt 


Tryk her for at hente turneringsplan

Der spilles om  rødvinspræmier og Helge Søgaards vandrepokal.

Sommerturnering 1

Onsdag 14. juni 2023, gunstart kl.09.00. Seneste mødetid kl.08.30 

Spillested: Blommenslyst Golfklub

Sommerturnering 2

Onsdag den 16. august 2023, gunstart kl.09.00 senest mødetid kl.08:30

Spillested: Barløseborg Golfklub 

Efterårsturnering

Onsdag 13. september 2023, gunstart kl.09.00 senest mødetid kl.08:30

Spillested:Faaborg Golfklub